Monäs Feedin hallitus

Talvitie Jussi, puheenjohtaja
Eriksson Bertel
Paavola Lasse
Savola Veli-Matti
Heinonen Tom
Ingman Ronny, varajäsen
Järnström Peter, varajäsen